Công Ty Offshore BVI

Search

British Virgin Islands (BIV) là một quần đảo thuộc vùng biển Caribe có vị trí xấp xỉ 80 kilomet về phía đông Puerto Rico. BIV là thuộc địa của Anh bắt đầu tự trị từ năm 1967 và là thành viên của Khối thịnh vượng Anh. Từ sau sự ra đời của luật công ty thương mại quốc tế IBC (Internatinal Business Company) năm 1984, ngành dịch vụ tài chính quốc tế của BIV đã mở rộng nhanh chóng. Năm 2004, luật công ty thương mại quốc tế IBC được thay thế bởi luật công ty thương mại BC (Business Company) khiến sự phổ dụng của đạo luật được tăng cường hơn nữa.

Hệ thống pháp lý được dựa trên luật của Anh và được bổ sung bởi những quy định pháp lý của các địa phương. Các công ty thương mại không phải chịu thuế trừ thuế môn bài là 350USD cho những công ty được phép phát hành dưới 50,000 cổ phiếu. Những công ty nào không nộp thuế môn bài đúng hạn sẽ bị phạt và sẽ bị tước giấy phép nếu không đóng thuế 5 tháng sau thời hạn đóng thuế . Không có sự kiểm soát về tỷ giá hoặc sự hạn chế nào đối với dòng tiền tệ ra vào khu vực.
Mỗi công ty của quần đảo BVI phải có một đại lý đăng ký và một trụ sở đăng ký được cấp phép tại BVI.
 Mỗi công ty phải có ít nhất một cá nhân làm giám đốc và được phép chỉ định những công ty điều hành.Tuy nhiên, theo luật Công ty sửa đổi năm 2005, mọi công ty mới thành lập đều phải chỉ định giám đốc/công ty điều hành trong vòng 6 tháng sau khi thành lập và bản gốc hoặc bản sao của bản đăng ký giám đốc/công ty điều hành phải được giữ tại văn phòng của đại lý được đăng ký. Công ty có thể yêu cầu Cơ quan đăng ký đại lý lưu giữ thông tin về giám đốc/công ty điều hành tùy phương thức lựa chọn, và dù theo lựa chọn nào thì những thông tin chi tiết về giám đốc/ công ty điều hành sẽ không xuất hiện trên những thông báo công cộng.
Công ty nên có ít nhất một cổ đông và được phát hành cổ phiếu có chứng nhận sở hữu. Theo luật mới, chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ được giữ bởi một người được ủy quyền. Hồ sơ đăng ký cổ đông hoặc bản sao cần được lưu giữ tại văn phòng đại lý đăng ký. Công ty có thể yêu cầu Cơ quan đăng ký đại lý lưu giữ thông tin về cổ đông tùy phương thức lựa chọn, và dù theo lựa chọn nào thì những thông tin chi tiết về các cổ đông sẽ không xuất hiện trên những thông báo công cộng. Thông thường, người ta cất giữ  hồ sơ đăng ký gốc tại BVI vì lý do thuế tem.
Không có yêu cầu nào đối với việc báo cáo lợi nhuận hàng năm, các cuộc họp hàng năm và việc kiểm toán.
BVI hiện đang thu hút một số lượng lớn những công ty kiểm toán và công ty luật quốc tế. Hiện tại đang có khá ít ngân hàng và những tổ chức tài chính ở đây. Những thủ tục đăng ký hợp tác, mở công ty tiên tiến, hiệu quả ở BVI hoàn toàn đủ sức bắt nhịp với nhu cầu hợp tác, thương mại đang không ngừng tăng cao.
Không có điều khoản luật cụ thể nào quy định về sự bảo mật đối với các công ty, tuy nhiên có những yêu cầu nhỏ đối với việc lưu giữ thông tin và luật Anh có áp dụng một khoản thuế đối với các đơn vị thực hiện lưu giữ bảo mật thông tin cho khách hàng.

Tôn chỉ của chúng tôi

Với tinh thần tăng trưởng, thách thức và phát triển, Offshore ATP tin tưởng mang lại niềm tin chia sẻ thành công cùng khách hàng tiến tới một tương lai tươi sáng hơn bằng việc:

  • Nỗ lực để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng
  • Mang lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khách hàng
  • Bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng
  • Phát triển ATP và công ty khách hàng ngày càng lớn mạnh dài lâu

Yêu cầu tư vấn