Thành lập công ty Offshore Hong Kong

Search
o2

Private Limited by shares Company ( PLC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu công ty Hong Kong hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hong Kong, công ty đó được miễn thuế hoàn toàn, nếu công ty hoạt động kinh doanh tại Hong Kong thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%.

Xác định công ty Hong Kong là offshore hay là không offshore trên thực tế là không thể. Ở Hong Kong danh sách lưu ký cổ đông và giám đốc được giữ  kín. Thông tin chỉ được cung cấp khi có quyết định của tòa án. Khi sử dụng giám đốc tượng trưng và cổ đông tượng trưng chủ sở hữu thật của công ty trên thực tế là không xác định được. Hong Kong từ ngày 30/6/1997 sát nhập vào Trung Quốc và cũng từ đó tránh được mọi áp lực kiểm soát của EU và Mỹ

Chính sách thuế tại Hong Kong

– Thuế cho hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hong Kong   – 0 %
– Thuế từ doanh thu thụ động (Ví dụ chuyển phí nhượng quyền sang công ty con offshore) không vượt quá 1, 6% phụ thuộc từng trường hợp.
– Thuế trên quỹ lương   – 15% , nhưng có thể khác
– Thuế thu nhập doanh nghiệp trong lãnh thổ Hong Kong -16%. Có thể xuất hiện các loại thuế khác (Tất nhiên chỉ dành cho hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Hong Kong): Môn bài khi chuyển quyền bất động sản (2,75%) và khi chuyển quyền cổ phiếu (0.3%) vv…
Thêm vào những khiếm khuyết của công ty tại Hong Kong còn có là chỉ có 1 hiệp định duy nhất tránh đánh thuế 2 lần ký với Bỉ.

Thông tin công ty Offshore Hongkong

Tên công ty bằng tiếng Trung Quốc là bắt buộc và có thể bao gồm trong cả giấy phép đăng ký kinh doanh. Mỗi một công ty Hồng Kông cần phải có một  thư ký người bản địa và một văn phòng đăng ký trong nước với địa chỉ cụ thể chứ không phải là địa chỉ Hòm thư.
Mỗi một công ty cần phải có ít nhất một giám đốc và các giám đốc phải được đăng ký cho công ty chứ không phải là chi nhánh của các công ty được niêm yết.
Công ty phải có ít nhất một cổ đông. Chi tiết của các Giám đốc công ty, các cổ đông và thư ký bắt buộc phải được đưa vào trong danh sách Đăng ký của Công ty và phải được thông báo trên công chúng.
Hàng năm công ty bắt buộc phải nộp bản báo cáo tài chính và sẽ bị phạt nếu nộp chậm, các công ty cần phải chú ý vấn đề này nhiều hơn.
Tất cả các công ty đều phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại IRD và đều phải nộp báo cáo kiểm toán hàng năm cho IRD.
Tên công ty có thể được thể hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Và tên công ty bắt buộc có đuôi Limited

Báo cáo thuế cho công ty Offshore Hongkong

– Annual Return: Chứa thông tin về địa chỉ công ty, đối tác và bộ phận quản lý công ty .
– Financial Accounts: Chứa thông tin về hoạt đông kinh doanh, tài chính của công ty và được chuyển cho cơ quan thuế. Báo cáo phải được công chứng. Nếu công ty không hoạt động kinh doanh tích cực có thể bị liệt vào loại  “Báo cáo thuế ngủ” – Dormant Account .

Tôn chỉ của chúng tôi

Với tinh thần tăng trưởng, thách thức và phát triển, Offshore ATP tin tưởng mang lại niềm tin chia sẻ thành công cùng khách hàng tiến tới một tương lai tươi sáng hơn bằng việc:

  • Nỗ lực để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng
  • Mang lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khách hàng
  • Bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng
  • Phát triển ATP và công ty khách hàng ngày càng lớn mạnh dài lâu

Yêu cầu tư vấn