Công Ty Offshore Singapore

Search

Private Limited Company – Công ty  trách nhiệm hữu hạn tư nhân  được đăng ký tại Singapore, Công ty đăng ký tại Singapore không được gọi là công ty offshore. Thuế áp dụng cho công ty cư  trú 17% cho các công ty không cư trú  miễn thuế hoàn toàn.

Để có chức năng công ty không cư  trú cần có:
Ban giám đốc có đa số là người nước ngoài và đủ các điều kiện sau :
• Điều khiển,kiểm soát, ký hợp đồng, xuất hoá đơn và các hoạt động kinh doanh khác phải thực hiện ngoài lãnh thổ Singapore
• Công ty nhận lợi nhuận từ các nguồn ngoài lãnh thổ Singapore từ các khoản đầu tư  (Bất động sản,tham gia cổ phần…vv)
• Lợi nhuận không được chuyển vào Singapore.

Thông tin về công ty

Tên gọi công ty phải bắt buộc có đuôi (Private) Limited hoặc (PTE) LTD
Công ty Singapore bắt buộc phải có giám đốc người địa phương. Giám đốc cư trú này chịu trách nhiệm các hoạt động của công ty thậm chí sau khi đã từ chức.Thông tin về giám đốc được đưa vào sổ lưu ký mở (Có nghĩa có thể cập nhật thông tin này). Trong công ty bắt buộc tối thiểu có 1 cổ đông. Cho phép cổ đông là pháp nhân.
Vốn pháp định tối thiểu SG$100 000 (60 964.46 USD)

Chính sách thuế

Tại Singapore áp dụng thuế theo địa phận, nghĩa là lợi nhuân thu được từ các nguồn từ lãnh thổ Singapore hoặc lợi nhuận thu được từ nước ngoài nhưng chuyển vào Singapore đều phải chịu thuế còn nếu lợi nhuận thu được từ nước ngoài nếu không chuyển vào ngân hàng tại Singapore thì không phải chịu thuế thu nhập.

Báo cáo thuế

Tất cả công ty Singapore bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hàng năm, bản copy của quyết toán thuế phải lưu lại địa chỉ pháp lý của công ty. Tất cả công ty (Ngoại trừ “exempt privat companies”) phải nộp quyết toán thuế vào sổ lưu ký mở (Thông tin có thể cập nhật)

Những điều cần biết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Singapre.

1.Tên gọi của Công ty: Về nguyên tắc, tên gọi của Công ty phải được đăng ký và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Directors: Người điều hành doanh nghiệp theo luật Công ty Singapre phải có tối thiểu 01 người điều hành là người bản địa (được hiểu hoặc là Công dân Singapre,Thường trú nhân (PR) hoặc người được cấp thẻ Entrepass, Employment Pass hoặc Dependent Pass). Người đó tổi thiểu 18 tuổi, không phải là người đã từng phá sản hoặc mất tư cách kinh doanh do vi phạm pháp luật trong quá khứ. Đồng thời, Luật không yêu cầu người điều hành nhất thiết là cổ đông của Công ty.

3. Cổ đông của Công ty: Một công ty theo mô hình này, có số cổ đông tối thiểu là 1 và tối đa là 50. Giám đốc và cổ đông của công ty có thể cùng môt người và ngược lại. Luật cũng cho phép cổ đông 100% là người bản xứ hoặc người nước ngoài.

4. Thư ký của Công ty: Theo chương 171 luật về Công ty tại Singapre, tất cả các công ty đều phải chỉ định một chức danh thư ký trong phạm vi 6 tháng kể từ ngày thành lập. Trường hợp công ty duy nhất một chủ, một cổ đông thì người đó cũng không được kiêm nhiệm chức danh thư ký.Thư ký bắt buộc là cư dân thường trú tại Singapore.

5. Vốn thành lập công ty Công ty thành lập có số vốn góp tối thiểu $1, mức vốn góp có thể tăng bất kỳ thời điểm nào sau khi công ty đi vào hoạt động.

6. Địa chỉ hoạt động của công ty.: Công ty phải có địa chỉ xác định, không chấp nhận hình thức địa chỉ văn phòng qua hộp thư.

7. Bạn phải thông qua một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký thành lập. Luật Singapore không cho phép cá nhân người nước ngoài tự đăng ký thành lập công ty.

8. Không có qui định bắt buộc nào đối với việc áp dụng chế độ visa đi lại nếu bạn chỉ thuần túy mở công ty tại Singapore nhưng chưa có kế hoạch chuyển đến làm việc tại đây. Bạn được tự chủ trong việc điều hành công ty từ nước ngoài cũng như ra vào(nhập xuất cảnh) với visa dạng du lịch bất cứ khi nào để giải quyết công việc của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị lưu ý bạn phải chỉ định một người bản địa làm người điều hành (theo qui định của Luật phải có ít nhất một người bản địa trong công ty).

9. Nếu bạn có dự định chuyển đến Singapore để điều hành công ty,bắt buộc bạn cần đăng ký để lấy giấy phép lao động dạng Employment Pass hoặc Entrepreneur Pass. Khi bạn đã có giấy phép lao động, bạn có thể điều hành công ty với tư cách là người bản xứ.Như vậy, thông thường các nhà đầu tư nước ngoài thuê tạm thời một giám đốc điều hành và sự chuyển giao trách nhiệm quản lý sẽ thực hiện khi nhà đầu tư đã được cấp giấy phép lao động. Về nguyên tắc,mọi hoạt động của công ty bạn không cần sự hiện diện của bạn ngoại trừ các trường hợp như mở tài khoản nhà bank.

Tôn chỉ của chúng tôi

Với tinh thần tăng trưởng, thách thức và phát triển, Offshore ATP tin tưởng mang lại niềm tin chia sẻ thành công cùng khách hàng tiến tới một tương lai tươi sáng hơn bằng việc:

  • Nỗ lực để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng
  • Mang lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khách hàng
  • Bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng
  • Phát triển ATP và công ty khách hàng ngày càng lớn mạnh dài lâu

Yêu cầu tư vấn