Công Ty Offshore UK

Search

Limited Liability Partnership (LLP) – Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, đăng ký tại Anh, được thành lập bởi 2 hoặc nhiều hơn thành viên trên cơ sở Limited Liability Partnership Act năm 2000., Limited Liability Partnerships Regulations năm 2001. và nguyên tắc Companies Act năm 1985.

Chính sách thuế đối với công ty tại UK
LLP không phải là đối tượng trả thuế tại UK, trong trường hợp công ty có thành viên nước ngoài và công ty không hoạt động kinh doanh tại UK, mỗi thành viên phải tự thực hiện các trách nhiệm thuế tại nước đăng ký. Nếu thành viên là công ty offshore, thì đương nhiên được miễn thuế nếu mọi hoạt đông kinh doanh ngoài lãnh thổ đăng ký.Theo luật của UK trong các công ty như thế, chủ sở hữu công ty và người quản lý không chịu trách nhiệm pháp lý về công nợ cũng như các trách nhiệm khác. Như vậy tạo ra một công ty miễn thuế với “bộ mặt UK”, ngoài ra UK không nằm trong bất kỳ danh sách đen nào mà các định chế tài chính thế giới hàng năm công bố.

Trong đó công ty ký ước – Cá nhân công dân của Ship, Panama, Israel đại diện cho các chủ sở hữu. Thành viên tượng trưng là các công ty offshore. Thuế là do các thành viên công ty đóng chứ không phải công ty suy ra là họ không chịu sự ảnh hưởng của hiệp định tránh đánh thuế 2 lần bởi vì không cư trú tại Anh

Báo cáo thuế
Công ty LLP giống như công ty trách nhiệm hữu hạn bình thường khác, phải nộp 3 loại báo cáo thuế.

1. Annual Return: Thông tin về địa chỉ pháp lý, thành viên. Báo cáo nộp 12 tháng một lần kể từ ngày thành lập.Thời gian để nộp là 28 ngày.
2. Annual Accounts: Thông tin về tài chính của công ty. Báo cáo đầu tiên phải nộp trong vòng 10 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Mặc định kỳ báo cáo được xác định là thời gian cuối của tháng 13 kể từ ngày thành lập. Sẽ phạt nặng nếu không nộp đúng hạn.
3. Quyết toán thuế: Bởi vì thành viên LLP là công ty offshore, nên chúng ta nộp báo cáo trong đó thể hiện thành viên và chính công ty không hoạt động kinh doanh tại UK. Quyết toán dựa trên báo cáo của chủ tài khoản theo mẫu sẵn có.

Tôn chỉ của chúng tôi

Với tinh thần tăng trưởng, thách thức và phát triển, Offshore ATP tin tưởng mang lại niềm tin chia sẻ thành công cùng khách hàng tiến tới một tương lai tươi sáng hơn bằng việc:

  • Nỗ lực để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng
  • Mang lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khách hàng
  • Bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng
  • Phát triển ATP và công ty khách hàng ngày càng lớn mạnh dài lâu

Yêu cầu tư vấn