Mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài

06 Mar
Mở tài khoản cá nhân ở Singapore

By: superadmin

Chính sách

Comments: No Comments.

Ngân hàng ở một số nước không cho phép cá nhân nước ngoài mở tài khoản các loại tiền tệ khác nhau. Tuy nhiên, mở tài khoản tại Hongkong hay mở tài khoản tại Singapore thì ngược lại. Các cá nhân nước ngoài được phép mở tài khoản với các loại tiền tệ thông dụng trên thế giới.

Các loại tiền tệ được sử dụng

Tại Hongkong và Singapore, các cá nhân có thể mở tài khoản với các loại tiền tệ thông dụng. Ví dụ như USD, EURO, HK, SIN$… Vì thế, mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài có lẽ thuận lợi nhất phải là 2 quốc gia, vùng lãnh thổ này.

Mở tài khoản cá nhân ở Singapore

An toàn và tiện lợi khi mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài

Tại Hồng Kông và Singapore đều có chính sách tự do ngoại hối. Với hình thức tự do, các cá nhân có thể giao dịch xuất nhập hàng trăm tỉ đô la mỗi ngày. Các giao dịch này không cần phải khai rõ lý do số tiền nhập và xuất từ tài khoản. Hơn nữa, mức độ bảo mật thông tin là rất cao. Trừ khi nào khách hàng phạm tội mua bán trái phép, rửa tiền, thông tin giao dịch là an toàn tuyệt đối. Các ngân hàng không thể tùy ý tiết lộ thông tin khách hàng trong các giao dịch thông thường.

Vậy nên có thể nói Mở tài khoản cá nhân tại Hongkong và Singapore luôn là một lựa chọn tốt. Nếu muốn Mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài, luôn có sẵn các chuyên gia tư vấn cho bạn. Tư vấn Mở tài khoản cá nhân tại Hongkong, và Mở tài khoản cá nhân tại Singapore của ATP CO., LTD.

Các dịch vụ tiện ích

Các ngân hàng lớn như HSBC và Standard Chartered cung cấp tiện ích thông qua Internet Banking. Khách hàng có thể  kiểm tra “tài khoản” của mình 24/24. Như vậy, bất luận bạn ở đâu, Viet Nam, Hong Kong hay Thượng Hải, thông tin luôn thông suốt. Chỉ cần có laptop kết nối Internet thì đều có thể kiểm tra tài khoản.

Leave a Reply