Công ty offshore tại Dubai là gì?

09 Mar
Công ty offshore tại UAE

By: superadmin

Đầu tư Offshore

Comments: No Comments.

Khu vực thương mại tự do là địa điểm đăng ký hoạt động của các công ty nước ngoài tại UAE. Các công ty offshore tại Dubai được đặt tại khu vực thương mại tự do này.

Các công ty Offshore – nghĩa là các công ty nước ngoài có trạng thái đặc biệt tại các khu vực thương mại tự do của UAE.

Công ty offshore tại UAE

Các công ty offshore tự do thương mại có nghĩa là được đăng ký tại các khu tự do thương mại. Các công ty offshore khác với các công ty onshore trong khu tự do thương mại. Tất cả các hoạt động của công ty offshore phải là ở ngoài UAE. Tuy nhiên, các công ty offshore vẫn có thể mua bất động sản tại UAE. Ngoài ra, các công ty offshore UAE cũng có quyền mua cổ phần của các công ty khác tại UAE.

Văn phòng công ty offshore

Các công ty offshore Dubai có thể đăng ký tài khoản ngân hàng tại Dubai, tuy nhiên không được có văn phòng thật. Chỉ có thể mở văn phòng ảo của các công ty offshore tại UAE. Các công ty này cũng không được nhận thị thực tại UAE.

Chuyển đổi công ty offshore thành onshore

Các công ty offshore có tình trạng pháp lý hoàn toàn khác, cả về văn bản và quy định. Tuy nhiên, có thể chuyển đổi công ty offshore thành công ty onshore tại UAE.

Sự khác nhau giữa công ty offshore và onshore tại UAE

Các khác nhau cơ bản giữa công ty offshore và công ty onshore như sau:

 • Các công ty onshore có thể kinh doanh trong lãnh thổ UAE, trong khi đó công ty offshore thì không.
 • Các công ty onshore có văn phòng thật, công ty offshore không được phép.
 • Các công ty onshore có thể được cấp thị thực, trong khi công ty onshore thì không thể.
 • Công ty onshore đóng phí ở vào khoảng 8.500 USD trở lên, cao hơn nhiều so với công ty offshore.
 • Các công ty onshore phải kiểm toán, công ty offshore thì không.

Sự giống nhau giữa công ty offshore và onshore

 • Thuế đều là 0%:
  • VAT 0%
  • Thuế doanh nghiệp 0%
  • Khấu trừ thuế 0%
 • Sở hữu nước ngoài có thể lên tới 100%
 • Không giới hạn quyền công dân hoặc cư trú của các cổ đông và giám đốc công ty.
 • Đều có thể có tài khoản ngân hàng tại UAE hoặc tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Leave a Reply